Salon fotografije Vinkovci 2007

Salon fotografije Vinkovci 2OO7.

23. ožujka do 10. travnja 2007.

 

 Nagrađene fotografije

Samir Kurtagić - Težak život
1. nagrada za fotografiju
Samir Kurtagić – Težak život

 

Velimir Duraković - Rastanak
2. nagrada za fotografiju

Velimir Duraković – Rastanak

 

Ivan Soldo - U akciji
3. nagrada za fotografiju
Ivan Soldo – U akciji

 

Nina Đurđević - Tabliconš
3. nagrada za fotografiju
Nina Đurđević – Tabliconš

Pohvale za fotografi je autorima:
Bojan Bonifačić – Savršen par
Borislav Božić – Dolčevita 2
Ana Dominković – Odijelo za gospodina
Bernard Čović – Photographer
Franjo Hrvoić – Ogledalo
Vedrana Karuza – U prolazu
Siniša Knežević – Sladokusac
Branko Kukurin – Kasnojesenski krajolik
Dean Marković – Aquagan
Mateja Orak – Joža
Đuro Petrović – Djevojački san
Robert Ravnić – Mjerilo nježnosti
Vjekoslav Šabarić – Ofce