Đuro GRIESBACH — od vida do privida

Salon fotografije Vinkovci 2008.


FOTOKLUB VINKOVCI i GRADSKI MUZEJ VUKOVAR

Zbirka Bauer

Griesbach

u povodu Dana grada Vinkovaca,
pozivaju Vas na otvorenje izložbe


Đuro GRIESBACH — od vida do privida

Vinkovci, crkva Sv. Ilije na Meraji
u petak, 18. srpnja 2008. godine, u 20 sati